• renoviranje-kupatila

Renoviranje kupatila

Renoviranje kupatila se ne obavlja često i zato treba pre svega dobro isplanirati prostor, rasporediti elemente tako da se dobije njegov maksimum, kako prostorno, tako i estetski. Renoviranje kupatila se obavlja u više faza.

Rušenje kupatila se mora obaviti veoma stručno. Pažljivo se treba pristupiti kako ne bi došlo do oštećenja postojecih instalacija koje se nalaze iza keramickih plocica.

Početna faza renoviranja kupatila kreće od demontaže sanitarija i galanterije, zatim sledi skidanje keramičkih pločica, prepravke instalacija u zidovima/podu i iznošenje šuta, izrada vodovodne i kanalizacione instalacije sa PVC cevima.

Potrebno je pozicionirati elektroinstalacije na svoje pozicije.

Po zahtevu i potrebi izvršiti gipsane radove, bilo to neka pregrada, spušteni plafon, polica i slično.

Hidroizolacija je operacija kojoj treba posvetiti posebnu pažnju. Ona je neophodna da bi renoviranje kupatila bilo sigurno i uspešno.

Keramičarski radovi su takodje jako bitni da se odrade precizno i profesionalno.

Nakon ovih izvedenih radova ostaju nam molerski radovi, uz to postavka sanitarija i galanterije. Montaža istih zahteva veoma profesijalni pristup iz razloga da ne bi došlo do oštećenja instalacija koje su iza keramike i do pucanje istih.

Učitavanje