Rušenje i odvoz šuta

Prilikom adaptacije stana ili kuće često se razmišlja o rušenju nekih zidova. Nije moguće srušiti sve zidove, jer bi se time narušila statika objekta ali u većini slučajeva je moguće srušiti zidove koji ne podrazumevaju spoljne. Pri rušenju dolazi do stvaranja šuta koji je potrebno odložiti na deponiju.

Mi vam možemo ponuditi odstranjivanje šuta na visoko profesionalnom nivou. Uslugu radimo na dva načina: utovarom šuta direktno u kontejner ili pakovanjem šuta u džakove i odvoz na deponiju. Zbog specifičnosti ovih radova treba im pristupiti ozbiljno i preduzeti odgovarajuće mere zaštite.

One se odnose na zaštitu opreme i delova objekta koji se ne ruše. Takodje je potrebno pristupiti poslu uz primenu odredjenih alata i mašina, kao i uz ljudstvo koje je obučeno za ovu vrstu radova.

Rušenje i odvoz šuta su važni segmenti pri renoviranju i adaptaciji prostora. Mi vam stojimo na raspolaganju od početne do krajnje radnje kako bi vaš dom ostao čist i sredjen za sve druge vrste unutrašnjih radova.

 

Učitavanje